Jag odlar

Den Gamles Gård

Jag är mån om ...

Ekologisk odling kräver en helt annat synsätt på livsmedelsproduktion är de flesta av oss har idag. Naturlig gödsel och besprutningsfria odlingar ger många gånger mindre avkastning aän vi är vana vid. Utan konstgjorda bekämpningsmedel ökar risken för skador på skörden vilket eologiska odlare måste ta hänsyn till. Mindre skördar resulterar i sämre ekonomiska villkor för oss ekologiska odlare.


Å andra sidan är vi alla övertygade om att naturnära odling är det enda rätta för att skona vår miljö och, så långt det är möjligt, återställa den naturliga balansen i vår närmiljö. Vi vill leverera produkter som du, vår kund, ska kunna äta i trygg förvisning om att dessa är precis så rena som naturen själv har tänkt sig att de ska vara.


Det är omtanken om dig och vår natur som gör att vi utvecklar vårt jordbruk och våra odlingar, även om det kan innbära sämre inkomster för oss och något högre priser för dig.

Men i slutändan tjänar vi nog alla på det!

Jag odlar i växthus

Växthus ger mig möjlighet att förlänga odlingssäsongen och att odla växter med krav på annat klimat än vårt utomhusklimat.

Under vintermånaderna november till och med februari är dagsljuset för kort och kylan för sträng för att odla i växthus utan tillskott av ljus och värme och i den ekologiska odlingen kan det bara undantagsvis vara försvarbart med inköpt energi därför har jag bara kallväxthus.

    I ett kallväxthus kan det vara svårt att reglera temperatur och luftfuktighet men genom att förstå hur växterna fungerar kan man göra kloka kompromisser.

Jag odlar på friland

Min frilandsodlingen består i huvudsak av grönsaksodling på upphöjd list. För att kunna ha ett stort sortiment av grönsaker består odlingen av 50 m långa uppkupade rader med en gröda per 2 eller 3 raderl. Brukar odla ett 20 tal olika grönsaker

Välkomna till min Gård


Under den årligen återkommande skånska Ekorundan (vanligtvis i början av september) håller flera ekologiska odlare i Skåne "öppet hus". Du är varmt välkommen att besöka min gård - jag bjuder gärna på kaffe och kaka, guidar dig runt och berättar om mina odlingar. Givetvis kan du även handla hos mig denna dag också!